Autobusový zájezd do Rumuska, oblast Banát (2014)

Dunaj na hranici Rumunska a Srbska
Štítky: